Po zebraniach cd

Hucisko i Maleniska

W tych miejscowościach zebrania rozpoczęły się od informacji na temat planowanych inwestycji w 2017 r. Chodzi o modernizację dróg powiatowych przebiegających przez te miejscowości. Podczas ostatniej sesji Radni dyskutowali na temat wysokości pomocy, jaką możemy przekazać Powiatowi na te zadania. Czytaj dalej

Po zebraniach wiejskich

Na każdym zebraniu wiejski składam sprawozdanie z działalności Wójta. Ważną pozycją, o której mówię są inwestycje. Każdy może je zobaczyć i ocenić. Warto jednak wspomnieć o innych wydatkach, które ponosi Gmina, ale nie koniecznie mieszkańcy o nich wiedzą. Pominę inwestycje, remonty, zakupy na poszczególne miejscowości, utrzymanie zieleni, aby pokazać zakres i wysokość wydatków, jakie ponosimy na pomoc społeczną, oświatę oraz wsparcie niektórych organizacji. Czytaj dalej

Zebrania wiejskie

W dniu dzisiejszym rozpoczynam serię zebrań wiejskich. Zebrania zostały zaplanowane w 12 sołectwach. Przeważnie w ciągu dnia odbędą się dwa zebrania o godz. 17 i 19. Głównym tematem zebrań będzie podział środków w ramach funduszu sołeckiego. Dodatkowo przedstawię mieszkańcom sprawozdanie ze swojej działalności. Takie sprawozdanie przedstawią również Sołtysi, Rady Sołeckie i Radni. Ostatnim punktem każdego zebrania będą – zapytania i wolne wnioski.

Na nowy tydzień

„Kiedy widzimy ciągle tych samych ludzi stają się oni w końcu częścią naszego życia. A skoro są już częścią naszego życia, chcą je zmieniać. Jeśli nie stajemy się tacy jak tego oczekiwali, są niezadowoleni. Ponieważ ludziom się wydaje, że wiedzą dokładnie jak powinno wyglądać nasze życie. Natomiast nikt nie wie jak powinien przeżyć własne”

Paulo Coelho