Miesięczne archiwum: Sierpień 2014

Na nowy tydzień

„Widzimy współcześnie odnawiający się głód ludzi prawdziwych. To znaczy żyjących w prawdzie i miłości; ludzi jasnych, przejrzystych, którzy mają oblicza prawdziwe, a nie zniekształcone kłamstwem.”

Stefan Kardynał Wyszyński