Miesięczne archiwum: Grudzień 2015

Na nowy tydzień

(…) Myślę o każdych zbliżających się
dniach Bożego Narodzenia –
niezależnie od czci, jaka budzi w nas
sama nazwa tych świąt oraz ich istota,
jeśli sprawy te w ogóle dadzą się rozdzielić –
jako o dniach błogich,
dniach przepełnionych dobrocią,
duchem miłosierdzia,
dniach radosnych. (…)
Karol Dickens

Budżet na nowy rok

Jeszcze trwają ostatnie prace przy realizacji inwestycji zaplanowanych na 2015 rok, a już mamy wstępny plan inwestycji do realizacji w nowym roku, zapisany w projekcie budżetu.
Projekt budżetu, jak już wcześniej informowałem, przekazałem Radnym w dniu 16 listopada. Dzisiaj odbędzie się „pierwsze czytanie” projektu budżetu na Komisji Gospodarki, Budżetu i Porządku Publicznego. Projekt budżetu został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie Czytaj dalej