Miesięczne archiwum: Czerwiec 2016

Na nowy tydzień

„Pe­wien in­diański chłopiec za­pytał kiedyś dziadka:

– Co sądzisz o sy­tuac­ji na świecie?

Dziadek odpowiedział:

– Czuję się tak, jak­by w moim ser­cu toczyły walkę dwa wil­ki. Je­den jest pełen złości i niena­wiści. Dru­giego prze­pełnia miłość, prze­bacze­nie i pokój.

– Który zwy­cięży? – chciał wie­dzieć chłopiec.

– Ten, które­go kar­mię – od­rzekł na to dziadek”.

Autor nieznany

Zakończenie roku szkolnego

Dziękuję Dyrektorom, Nauczycielom, Rodzicom i Uczniom za zaproszenia na uroczystości zakończenia roku szkolnego. Niestety zaplanowana sesja Rady Gminy oraz inne obowiązki, nie pozwalają mi na osobisty udział w tych ważnych wydarzeniach.

Życzę Wszystkim bezpiecznego i radosnego wypoczynku oraz pięknych i słonecznych wakacji.

Rysunek

Na nowy tydzień

[…] próbo­wałem tłumaczyć rodzi­com, że życie to ta­ki dziw­ny pre­zent. Na początku się je prze­cenia: sądzi się, że dos­tało się życie wie­czne. Po­tem się go nie do­cenia, uważa się, że jest do chrza­nu, za krótkie, chciałoby się niemal je od­rzu­cić. W końcu ko­jarzy się, że to nie był pre­zent, ale je­dynie pożyczka. I próbu­je się na nie zasłużyć.

Eric – Emanuel Schmitt – Oskar i pani Róża

Liczba dnia

 1 760 000 zł – taką kwotę wypłacimy  dzisiaj  w ramach Programu 500+
I jeszcze jedna liczba: 165 000 zł – to kwota stypendiów socjalnych wyplaconych w tym tygodniu uczniom z terenu Gminy Leżajsk.