Miesięczne archiwum: Styczeń 2017

Reforma edukacji stała się faktem

Od 1 września 2017 roku zacznie się wygaszanie gimnazjów i wrócą 8 – letnie szkoły podstawowe. Uczniowie kończący w tym roku klasę VI szkoły podstawowej staną się uczniami klasy VII, a tym samym nie będzie już rekrutacji do gimnazjów.

Do 31 marca 2017 r. – Rada Gminy misi podjąć uchwałę ws. dostosowania sieci szkół do nowego ustroju. Wcześniej uchwała musi być zaopiniowana przez Kuratora.

Zostało nam bardzo mało czasu na przygotowanie nowej sieci szkolnej. Z różnych względów nie jest to zadanie łatwe.

Komunikat

NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI NA LOS BEZDOMNYCH.
Zima to najtrudniejszy okres dla osób bezdomnych. Niskie temperatury zagrażają życiu tych, którzy zamieszkują altanki, pustostany czy piwnice. Nie bądźmy obojętni na ich los, jeden telefon może uratować ludzkie życie.

Widząc osobę potrzebującą, bezdomną, zagrożoną z powodu złych warunków atmosferycznych, wymagającą Twojej opieki –

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY – ZAREAGUJ !!!

Skontaktuj się ze służbami porządkowymi, które po rozeznaniu sytuacji skierują potrzebujące osoby :

W ciągu dnia:
● do Noclegowni prowadzonej przez Caritas Leżajsk
ul. Jarosławska 4 tel. (017) 240 24 01- osoby mogą skorzystać z jadłodajni!
● do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leżajsku,- osoby mogą otrzymać odzież i żywność , ul. Opalińskiego 2 tel. ( 017 ) 240 61 40
● do Szpitala p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Leżajsku
ul. Leśna 22 tel. ( 017) 242 71 13 – osoby wymagające pomocy lekarskiej
● do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie lub najbliższego szpitala
ul. Kochanowskiego 17 tel. ( 017) 852 76 55- osoby w stanie upojenia alkoholowego

W godzinach wieczornych i nocnych:
● do Noclegowni- Caritas Leżajsk tel. ( 017 ) 240 24 01

w przypadku braku miejsca w noclegowni lub znacznej odległości do schroniska czy noclegowni bezdomnego lub potrzebującego opieki należy przewieźć do najbliższego domu pomocy społecznej lub zakładu opiekuńczo – leczniczego:
● Dom Pomocy Społecznej w Brzózie Królewskiej 678 tel. ( 017) 240 31 11
● Dom Pomocy Społecznej w Piskorowicach Mołyniach 295 tel. ( 017) 242 09 41
● Zakład Opiekuńczo- Leczniczy w Leżajsku
ul. plac Mariacki 9 tel. ( 017 ) 240 48 09
Całodobowa bezpłatna infolinia Centrum Zarządzania Kryzysowego
987
pod tym numerem można zgłaszać potrzebę udzielenia pomocy osobie zagrożonej z powodu złych warunków atmosferycznych.