Miesięczne archiwum: Sierpień 2017

Super wiadomość!

Na stronie Urzędu Marszałkowskiego ukazały się wyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych przez gminy – Dzialanie: Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii.
Nasz wniosek (pozycja 22 na liście) otrzymał najwyższą ocenę w województwie- 93,13
Więcej na stronie: http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/wyniki-naborow-wnioskow/1250-3-1-rozwoj-oze-projekty-parasolowe-nabor-nr-rppk-03-01-00-iz-00-18-001-16

Opłaty za pobyt dziecka w żłobku

Na ostatniej sesji Rada Gminy ustaliła wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Leżajsk

1,50 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w żłobku (do dziesięciu godzin)

7,00 zł – maksymalna dzienna stawka żywieniowa

Śmierdzący problem

Śmierdzący problem, który bardzo utrudnia życie mieszkańcom Chałupek Dębniańskich. Podjęte działania w stosunku do właściciela chlewni w latach poprzednich nie dały trwałego skutku. W ostatnich dniach odór jest nie do zniesienia. W porozumieniu w Radnym i Sołtysem, po kolejnej próbie polubownego załatwienia sprawy, rozważamy możliwość skierowania wniosku do sądu przeciwko właścicielowi chlewni.