Archiwum kategorii: Bez kategorii

Super wiadomość!

Na stronie Urzędu Marszałkowskiego ukazały się wyniki oceny merytorycznej wniosków złożonych przez gminy – Dzialanie: Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii.
Nasz wniosek (pozycja 22 na liście) otrzymał najwyższą ocenę w województwie- 93,13
Więcej na stronie: http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/wyniki-naborow-wnioskow/1250-3-1-rozwoj-oze-projekty-parasolowe-nabor-nr-rppk-03-01-00-iz-00-18-001-16

Opłaty za pobyt dziecka w żłobku

Na ostatniej sesji Rada Gminy ustaliła wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Leżajsk

1,50 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w żłobku (do dziesięciu godzin)

7,00 zł – maksymalna dzienna stawka żywieniowa

Śmierdzący problem

Śmierdzący problem, który bardzo utrudnia życie mieszkańcom Chałupek Dębniańskich. Podjęte działania w stosunku do właściciela chlewni w latach poprzednich nie dały trwałego skutku. W ostatnich dniach odór jest nie do zniesienia. W porozumieniu w Radnym i Sołtysem, po kolejnej próbie polubownego załatwienia sprawy, rozważamy możliwość skierowania wniosku do sądu przeciwko właścicielowi chlewni.

Kilka informacji

Ogłoszony został przetarg na zakup średniego samochodu strażackiego dla jednostki OSP. Kolejny przetarg na zakup dwóch samochodów, ogłosimy w najbliższym czasie. Jeżeli będzie ogłoszony nabór, to złożymy wniosek na czwarty samochód. Czytaj dalej

Dobre wiadomości

W ubiegłym tygodniu uczestniczyłem w przekazaniu placu budowy przez GDDKiA, Firmie Strabag, wykonawcy przebudowy drogi krajowej 77, przebiegającej przez Wierzawice. Zostanie wykonana nowa nawierzchnia oraz wybudowane zostaną nowe odcinki chodników plus zatoki autobusowe. Wartość inwestycji 3 500 000 zł. Czytaj dalej