Kilka informacji

Kilka informacji
W miarę na bieżąco staram się informować o najważniejszych wydarzeniach związanych z funkcjonowaniem gminy, ale jest jeszcze kilka tematów, o których warto napisać.

Cieszy fakt, że duże zainteresowanie Mediów oraz Mieszkańców, wywołały nasze programy „Działka dla Młodych” oraz „Gminny program wsparcia osób starszych”. W przypadku pierwszego programu, została już założona księga wieczysta i zleciliśmy wycenę działek. W całej procedurze zostanie nam jeszcze dwa elementy, po zrealizowaniu, których dojdziemy do finału.
Nie cieszy natomiast fakt, że musimy powtórzyć przetargi na drogi. W ramach ogłoszonego przetargu na zadanie „Modernizacja dróg na terenie Gminy Leżajsk II”, który obejmował 4 części, tj. modernizacja dróg w miejscowości Brzóza Królewska, odwodnienie dróg w Giedlarowej, przebudowa drogi w Giedlarowej oraz utwardzenie działki w Gwizdowie, wpłynęła tylko jedna oferta i tylko na część w Gwizdowie. Wartość tych wszystkich zadań, to kwota ponad 1 700 000 zł. Również żadna oferta nie wpłynęła na budowę zadaszeń nad trybunami w Starym Mieście. Jest jedna oferta na modernizację budynku biblioteki w Starym Mieście i dwie na termomodernizację budynku OSP w Przychojcu. Jeżeli okaże się, że oferty są prawidłowe, to, aby podpisać umowy musimy dołożyć trochę pieniędzy. Dwa razy ogłaszaliśmy przetarg na budowę boiska w Maleniskach. Przy drugim przetargu, po dołożeniu prawie 90 tyś zł, zaprosiliśmy wyłonionego Wykonawcę (firma z terenu naszej gminy) do podpisania umowy. Jednak Wykonawca odstąpił od jej podpisania. Ogłaszamy, więc trzeci przetarg. Niestety, takie są procedury! Zastanawiam się, jaka jest przyczyna takiego zachowania firm? Nadmiar robót, czy brak ludzi do pracy? Spróbujemy teraz maksymalnie wydłużyć terminy realizacji i być może wtedy będą wykonawcy. Chcieliśmy zakończyć wszystkie roboty drogowe w lipcu, aby uniknąć stwierdzeń „przed wyborami itp.”
Dobrze, że przetarg na modernizację oświetlenia na terenie gminy, uda się rozstrzygnąć i to „w dobrych pieniądzach”.
Mamy jeszcze sporo złożonych (jeszcze w 2017 r.) wniosków o dofinansowanie, które bardzo długo czekają na realizację w Urzędzie Marszałkowskim. Liczymy, że od czerwca coś się ruszy. Bez podpisania stosownych umów nie możemy ruszyć z budową placów zabaw w Starym Mieście i Giedlarowej, siłowni plenerowej wraz z placem zabaw w Chałupkach Dębniańskich, wiat tanecznych w Maleniskach i Dębnie czy zakupić strojów ludowych dla naszych zespołów. W tym roku złożyliśmy wnioski na kolejne dwa place zabaw oraz wyposażenie ośrodków kultury. Dodam, że mamy również złożone wnioski w kilku Ministerstwach. Tak to jest, że czasami trzeba spokojnie i cierpliwie poczekać. Liczy się efekt końcowy. Zawsze staram się być optymistą! I takim optymizmem dzisiaj powiało.
 
Otrzymaliśmy informację, że osiem naszych szkół otrzymało dofinansowanie w ramach programu „Aktywna tablica”. Wartość projektu, to kwota 140 000 zł. Również 10 organizacji z terenu gminy, w tym GOK, 4 kluby sportowe, 2 jednostka OSP i 3 stowarzyszenia, otrzymały granty w ramach programu „Nawigator”.
Zgodnie z podpisanymi wcześniej umowami, realizowane są na terenie gminy inwestycje drogowe i wodno – kanalizacyjne.
Zapraszam do zapoznania się z informacją o założonym przez Gminę Leżajsk – Centrum Integracji Społecznej https://gminalezajsk.pl/78-news/944-centrum-integracji-spolecznej-w-gminie-lezajsk oraz Spółdzielni Socjalnej https://gminalezajsk.pl/78-news/943-gmina-stworzyla-spoldzielnie-socjalna
Spółdzielnia ma ofertę skierowaną do Mieszkańców.
Uczestniczyłem w posiedzeniu Społecznej Rady Szpitala w Leżajsku. Tematem spotkania były sprawy finansowe i inwestycje prowadzone na terenie szpitala. Już wkrótce oferta szpitala poszerzy się o dwie poradnie: urologiczną i hematologiczną.
Pozdrawiam i życzę dużo zdrowia!