Kilka informacji

Sporo się działo w ostatnim okresie i zabrakło czasu na podsumowanie tygodnia. W związku z tym, podsumuję nieco dłuższy okres.

Uczestniczyłem w zebraniach wiejskich w Wierzawicach, Przychojcu, Starym Mieście, Chałupkach Dębniańskich i Giedlarowej, na których złożyłem sprawozdanie z działalności za 2016 rok oraz przedstawiłem plany inwestycyjne dla tych miejscowości. Plany te obejmują budowę i modernizację dróg, budowę kanalizacji, remonty szkół. W Giedlarowej omówione zostały plany budowy kaplicy przedpogrzebowej. Na uwagę zasługuje wspólna inicjatywa Gminy i Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Chałupki Dębniańskie i Grodzisko Nowe, polegająca na wykonaniu dokumentacji i pozyskaniu środków zewnętrznych na budowę placu zabaw i siłowni plenerowej. Do takiej współpracy zapraszam Stowarzyszenie ze Starego Miasta. Jest możliwość pozyskania dotacji na wykonanie placu zabaw. W przypadku, gdy wniosek złoży Stowarzyszenie, dofinansowanie wynosi 100 %. Przypomnę, że mamy przygotowaną dokumentację na zagospodarowanie placu przy Ośrodku Kultury w Dębnie i Maleniskach, a w trakcie opracowania jest dokumentacja na place zabaw w Giedlarowej. W ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji planujemy zrealizować dwie ważne inwestycje w Hucisku i Starym Mieście.

Dobre informacje nadeszły z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Nasz wniosek o dofinansowanie remontu boisk w Hucisku i Dębnie, został pozytywnie zaopiniowany. Wartość dofinansowania, to kwota 235 000 zł.

Dokonaliśmy wyboru wykonawcy odcinków sieci kanalizacyjnej na terenie gminy. W trakcie jest ocena złożonych ofert na modernizację dróg. Duże postępy widać na budowie sali gimnastycznej w Biedaczowie.

Ogłosiliśmy przetarg na wyposażenie żłobka i przedszkola w Brzózie Królewskiej.

Przeprowadzony został częściowy remont stadionu w Giedlarowej. Liczę na zaangażowanie Klubu w celu pozyskania środków na wykonanie oświetlenia oraz modernizację trybun, a może nawet wykonanie bieżni.

Odbyły się Dni Gminy Leżajsk. Wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie oraz przeprowadzenie tej imprezy składam serdeczne podziękowania.

Pojawiła się szansa zapisania w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa podkarpackiego, obwodnicy Wierzawic i Dębna. Liczę na zaangażowanie organizacji oraz mieszkańców i poparcie wniosku o wpisanie tych zadań do planu. Więcej informacji w tej sprawie zamieściliśmy na stronie internetowej.

Na koniec temat, który chciałbym doprowadzić w tym roku do szczęśliwego końca. Chodzi o zalew w Brzózie Królewskiej. Od dwóch miesięcy szukamy wykonawcy odmulenia zalewu. Rozmawialiśmy z firmami w Brzózy Królewskiej, Wierzawic, Starego Miasta, Łańcuta oraz województwa małopolskiego. Firmy miejscowe odmówiły wykonania tego zadania. Jest nadzieja, że firma z Małopolski zdecyduje się na złożenie oferty. Takiej sytuacji nie braliśmy pod uwagę. Wypada mi jeszcze raz zaapelować o pomoc w znalezieniu wykonawcy!!!