Kilka informacji

Ogłoszony został przetarg na zakup średniego samochodu strażackiego dla jednostki OSP. Kolejny przetarg na zakup dwóch samochodów, ogłosimy w najbliższym czasie. Jeżeli będzie ogłoszony nabór, to złożymy wniosek na czwarty samochód. Niezbędną dokumentację przygotowuje jednostka OSP w Giedlarowej. Przy okazji gratuluję Druhnom i Druhom z tej jednostki, wyróżnienia i nagrody, otrzymanej w konkursie zorganizowanym przez ARiMR. Więcej na ten temat na stronie Urzędu.

W najbliższą niedzielę strażacy z terenu gminy będą rywalizowali w Gminnych Zawodach Sportowo – Pożarniczych w Dębnie. Początek zawodów godz. 14.00 (boisko sportowe przy Zespole Szkół).

Trwa ocena ofert złożonych na zadanie: modernizacja boisk sportowych w Hucisku i Dębnie.

Podpisane zostały umowy na modernizację kolejnych odcinków dróg na terenie gminy.

Jutro podpiszemy umowę na budowę oświetlenia ulicznego.

Otwarty został przetarg na dowóz uczniów do szkół. Przetarg obejmował trzy zadania. W przypadku dwóch zadań, przetarg z przyczyn formalnych został unieważniony,

Utwardzony został teren pod parking przy stadionie sportowym w Biedaczowie. Niestety, po dwóch dniach został rozjeżdżony przez amatorów jazdy na nawierzchni szutrowej. Zawiadomiona została Policja, a dodatkowo zamontowane zostały rampy na wjeździe. Mam nadzieję, że sprawcy zostaną szybko ustaleni. Czeka na nich rachunek za naprawę nawierzchni.

Na koniec zdjęcie z budowy sali gimnastycznej w Biedaczowie.