Kilka informacji

Uczestniczyłem w posiedzeniu Rady Programowej LGD, która dokonała oceny złożonych wniosków w ramach czterech naborów. Z terenu Gminy Leżajsk po jednym wniosku złożyły: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębno (plac zabaw), Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stare Miasto (plac zabaw), Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chałupki Dębniańskie i Grodzisko Nowe (plac zabaw i siłownia zewnętrzna) oraz Gmina Leżajsk (wiata taneczna w Maleniskach). Trzy wnioski złożyło Stowarzyszenie „Zrzeszenie Pasjonatów Kultury Gminy Leżajsk” (wiata taneczna w Dębnie, zakup strojów ludowych, publikacja i film promujący LGD). Więcej na ten temat na stronie LGD Region Sanu i Trzebośnicy. Przypomnę, że wnioski składane przez Stowarzyszenia otrzymują 100 % dofinansowania, a złożone przez gminę 63,63%.

Podpisana została umowa na dofinansowanie budowy siłowni plenerowej w Przychojcu w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020. Ta inwestycja jest realizowana dzięki inicjatywie mieszkańców.

Otwarte zostały przetargi na następujące zadania:

– zakup samochodu strażackiego

– dowóz dzieci do szkół,

– modernizacja dróg na terenie gminy III,

Ogłosiliśmy przetarg na budowę sieci kanalizacyjnej: http://uglezajsk.bip.gov.pl/publiccontracts/view/8797

oraz na zakup samochodu strażackiego

http://uglezajsk.bip.gov.pl/publiccontracts/view/8841

W tym wypadku musieliśmy znaleźć środki na większy wkład własny, gdyż dofinansowanie jest dużo mniejsze od zakładanego.

Wybrani zostali wykonawcy remontu boisk w Hucisku i Dębnie.

W okresie od stycznia do lipca przekazaliśmy mieszkańcom gminy 35 ton żywności. Pomoc otrzymało 348 rodzin (1178 osób).

W piątek odwiedziłem wszystkie szkoły na terenie gminy. W jednym przypadku chyba zapomniano, że za tydzień rozpoczyna się rok szkolny. Otoczenie szkoły pozostawia sporo do życzenia. Myślę, że rozmowa z dyrektorem przyniesie spodziewane rezultaty. W pozostałych szkołach dobiegają końca prace remontowe i szkoły będą gotowe na przyjęcie uczniów. Myślę, że rodzice i uczniowie zauważą pozytywne zmiany w szkole w Wierzawicach, Hucisku (innowacyjne wykorzystanie schodów) Giedlarowej, Przychojcu, Brzózie Królewskiej, Chalupkach Dębniańskich (remont będzie kontynuowany), Dębnie, Piskorowicach (tu na remont czekają schody wejściowe) oraz za trzy tygodnie w Biedaczowie. Różny był zakres remontów (od malowania kilku pomieszczeń po kapitalny remont budynku). Przypomnę, że zrealizowane zostały dwie inwestycje, tj. żłobek i przedszkole w Brzózie Królewskiej (uroczyste otwarcie 1.09.2017 r.), nadbudowę i rozbudowa Zespołu Szkół w Giedlarowej, a w lutym 2018 roku zakończymy budowę sali gimnastycznej w Biedaczowie.

Temat oświaty zdominował również posiedzenie połączonych Komisji Oświaty i Budżetu. Radni zapoznali się z informacją na temat funkcjonowania od września Publicznej i Niepublicznej Szkoły w Dębnie.

Odbyły się dożynki gminne w Biedaczowie oraz Święto Wsi Stare Miasto.

W tym tygodniu spotkam się z Rodzicami Uczniów Szkoły Podstawowej w Biedaczowie, aby omówić organizację zajęć w pierwszych dniach września.