Kilka informacji

W ostatnim okresie ze zrozumiałych względów, dominowały sprawy oświatowe. Tym razem, rozpocznę od inwestycji drogowych, ale o oświacie też będzie.

Rozpoczęły się długo oczekiwane prace na drodze krajowej 77 w Wierzawicach. Przypomnę, że Gmina Leżajsk sfinansowała i wykonała projekt chodnika.
Więcej na ten temat:
https://rzeszow.onet.pl/podkarpackie-prawie-4-mln-zl-kosztowac-bedzie-remont-drogi-krajowej-nr-77/vfd8g07

Trwa remont boisk w Hucisku i Dębnie (przy szkole).

Ustalone zostały terminy zebrań wiejskich:
https://gminalezajsk.pl/zebrania-wiejskie/642-porzadek-zebran-wiejskich-wrzesien-2017

Odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Gminy, na której, między innymi, dokonano zmian w budżecie oraz wieloletniej prognozie finansowej. W związku z przyznanym Gminie Leżajsk dofinansowania na realizację projektu: Rozwój odnawialnych źrodel energii na terenie Gminy Leżajsk, konieczne bylo wprowadzenie tego zadania do budżetu. Wartość zadania to kwota 14 000 000 zł. Wkład finansowy gminy wynosi ok. 1 500 000 zł.

Otwarty został przetarg na zakup kolejnego samochodu, tym razem dla OSP Biedaczów. Wybraliśmy dostawcę narzędzi hydraulicznych dla OSP Giedlarowa.

W poniedziałek otwieramy przetarg na budowę kanalizacji.

Wspólnie z delegacją Rolników z naszej gminy, uczestniczyłem w Dożynkach Ogólnopolskich w Częstochowie.

Odbył się II rodzinny rajd rowerowy na trasie Nową Sarzyna – Leżajsk – Julin.

Na koniec wracam do oświaty.

Z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego, Uczniom, Nauczycielom i Rodzicom życzę samych sukcesów.

Zachęcam do obejrzenia krótkiego filmu z rozpoczęcia roku szkolnego w Brzózie Królewskiej.

https://www.youtube.com/watch?v=bXHgUNpEkeE&feature=youtu.be