Kilka informacji

Wnioski Organizacji Spolecznych z terenu Gminy Leżajsk, zlożone w ramach naboru ogloszonego przez Lokalna Grupę Dzialania, zostaly pozytywnie ocenione przez Radę Programową. Wnioski złożyły: OSP Biedaczów (2 wnioski), OSP Piskorowice (1 wniosek), Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wierzawice (2 wnioski), Stowarzyszenie Pasjonatów Kultury Gminy Leżajsk (2 wnioski).
Lista wniosków wybranych do dofinansowania: http://regionsanuitrzebosnicy.pl/wyniki-posiedzenia-rady-programowej-lgd-4/

W czwartek podpisałem umowę na dofinansowanie zakupu sprzętu dla jednostek OSP w ramach Funduszu Sprawiedliwości. Otrzymaliśmy 105 000 zł na zakup toreb medycznych, defiblyratorów oraz zestawu urządzeń hydraulicznych. Wkład własny wynosi tylko 1%. Myślę, że w następnym tygodniu będę miał kolejne, dobre wiadomości dla Strażaków.

W piątek, 9 marca odbyły się uroczystości z okazji Dnia Sołtysa. W tym roku gościliśmy delegację Sołtysów z Miasta i Gminy Nowa Sarzyna. Wspólnie z Burmistrzem Andrzejem Rychlem wreczyliśmy Sołtysom pamiątkowe skarbonki. Liczymy na to, że Sołtysom w skarbonkach – świńkach, uda się zgromadzić sporo pieniędzy. Więcej o uroczystości na stronie GOK: http://www.gok.lezajsk.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1931:dzien-soltysa-w-giedlarowej&catid=36&Itemid=137

Tradycyjnie we wtorek, pełniłem dyżur w Urzędzie. Dodatnie temperatury spowodowały, że na drogach polnych pojawiły się problemy z przejazdem. Stąd najwięcej interwencji Mieszkańców dotyczyło utwardzenia dróg tłuczniem. Jak pogoda pozwoli, to będziemy chcieli jak najszybciej wykonać te prace.

Przygotowujemy wniosek o dofinansowanie remontu pomieszczeń, w których znajdzie siedzibę, pierwszy w Gminie, Dzienny Dom Seniora.

Dobiega końca remont pomieszczeń (kuchnia, piwnice) w Ośrodku Kultury w Biedaczowie, z których korzysta, między innymi KGW.

W Komendzie Powiatowej Policji odbyła się uroczystość pożegnania Zastępcy Komendanta nadkom. Artura Wasiuty.

Odbyła się sesja Rady Gminy, którą poprzedziło wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Komisji Rolnictwa. Kolejna sesja została zaplanowana na 21 marca.

W najbliższym tygodniu dyżur dla Mieszkańców będę pełnił w środę od godziny 7.00.
Na czwartek zaplanowane zostały zebrania wiejskie w Rzuchowie i Piskorowicach. Mam nadzieję, że podpisanie w Warszawie kolejnej umowy na dofinansowanie wyposażenia dla jednostek OSP nie wypadnie w dniu zebrań.
We wtorek odbędzie się spotkanie z Inwestorami, zainteresowanymi rozpoczęciem działalności w Parku Przemysłowym.