Krótkie podsumowanie tygodnia

W ubiegłym tygodniu odbyły się zebrania wiejskie w Biedaczowie, Rzuchowie, Piskorowicach i Maleniskach. Wszystkie uwagi oraz wnioski zgłaszane przez mieszkańców, będą wnikliwie przeanalizowane po otrzymaniu protokołów z zebrań.
W Biedaczowie odbyły się Gminne Obchody „Dnia Strażaka” połączone z obchodami 70-lecia powstania OSP Biedaczów. Oprócz gratulacji, odznaczeń i wyróżnień dla członków jednostki z Biedaczowa oraz pozostałych jednostek, strażacy otrzymali cenne prezenty. OSP Wierzawice otrzymała lekki samochód, a jednostka z Biedaczowa, potwierdzenie przyznania nowego samochodu gaśniczego. Życzę każdej jednostce, aby przy okazji jubileuszu mogła otrzymać nowy samochód. Podczas uroczystości szczególne podziękowania przekazał strażakom Druh Henryk Czapla z OSP Wierzawice. W 2016 roku w wyniku pożaru został zniszczony jego dom. W tej trudnej chwili strażacy udzielili mu pomocy finansowej i rzeczowej, która umożliwiła mu w krótkim czasie odbudowę domu. To piękny gest solidarności.
W Starym Mieście odbyła się rada budowy, na której oceniliśmy postępy i organizację pracy przy przebudowie drogi. Mieliśmy wiele uwag, ale najważniejsze jest to, że po spotkaniu, tempo prac znacznie się poprawiło.
Delegacja Kobiet z terenu naszej Gminy (70 osób) odebrała z opóźnieniem prezent z okazji Dnia Kobiet. W marcu zapadła decyzja, że zamiast corocznego spotkania, zorganizowany zostanie wyjazd do teatru lub na ciekawy koncert. I tak się stało. W czwartek Panie wyjechały na koncert Zespołu „Śląsk” do Rzeszowa. Od kilku Pań usłyszałem, że są zachwycone koncertem. Taki był właśnie cel wyjazdu.
We wtorek pełniłem dyżur, podczas którego rozmawiałem z mieszkańcami o ich problemach.
W środę spotkałem się na roboczym spotkaniu z Sołtysami, po którym odbyła się Sesja Rady Gminy Leżajsk. Na sesji Radni udzielili mi absolutorium z wykonania budżetu za 2016 rok. Za udzieleniem absolutorium głosowało 21 Radnych, przeciw: 0, wstrzymało się: 0. Dziękuję Radnym za pozytywną ocenę moich działań.
Dobrego tygodnia!