Na nowy tydzień

„NIdy nie zapominaj
najpiękniejszych dni twojego życia!
Wracaj do nich, ilekroć w twym życiu
wszystko zaczyna się walić”
Phil Brosmans