O mnie

Wiek: 50 lat

Bezpartyjny

Stan cywilny: żonaty, dwóch synów

Wykształcenie: wyższe, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Ukończone studia podyplomowe:

Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna,  Studium Menedżerów Oświaty w Kaliszu,  studia podyplomowe Organizacja i zarządzanie placówką oświatową,  specjalność: Menedżer Oświaty,  podyplomowe studia: nadzór pedagogiczny z elementami ewaluacji

Uniwersytet Warszawski,  studia podyplomowe, kierunek informatyka

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, studia podyplomowe, kierunek: doradztwo zawodowe,

Kwalifikacyjny kurs edukatorski „Organizacja i zarządzanie oświatą,

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, studia podyplomowe w zakresie EMBA,

Kursy i seminaria z zakresu zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego.

Doświadczanie zawodowe:

1990 – 1997 nauczyciel SP Hucisko
1997 – 1999 dyrektor SP Hucisko
1999 – 2007 dyrektor Zespołu Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół i Przedszkoli Gminy Leżajsk
Od 2002 r. edukator w zakresie zarządzania oświatą, prowadzenie szkoleń dla dyrektorów szkół i nauczycieli
2007 – 2010 dyrektor ZS w Giedlarowej
Od 2010 Wójt Gminy Leżajsk

Działalność społeczna:

– członek Stowarzyszenia Rozwoju Giedlarowej
– honorowy członek Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Brzóza Królewska
– członek OSP Dębno, honorowy członek OSP Biedaczów
– członek Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych
– Honorowy Dawca Krwi