Podsumowanie tygodnia

Podsmowanie tygodnia rozpocznę od dobrej wiadomości. Ostrzeżenia o burzach z gradem, mimo, że były 2 stopnia, nie potwierdziły się. Deszcz jest potrzebny, ale nie ulewy i gradobicia.

Ponieważ nie tylko inwestycjami żyje gmina, tym razem przedstawię kilka informacji o charakterze społecznym.

Dziękuję Stowarzyszeniom ze Starego Miasta, Giedlarowej i Chałupek Dębniańskich za napisanie i złożenie wniosków o dofinansowanie budowy placów zabaw, siłowni plenerowej oraz na zagospodarowanie terenu przy ośrodku kultury. O korzyściach płynących z faktu złożenia wniosku przez organizacje pozarządowe, pisałem wcześniej.

Z informacji otrzymanej z GOPS wynika, że na różne świadczenia dla mieszkańców wydajemy miesięcznie 2 miliony złotych.

Kolejna, 14 osobowa grupa dzieci z terenu gminy, wyjechała na kolonie do Sandomierza. Niestety, w okresie wakacyjnym, nasiliło się zjawisko przemocy w rodzinie.

Przygotowujemy niespodziankę dla uczniów, którzy od 1 września rozpoczną naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych. Przypomnę, że w ubiegłym roku były to tornistry.

Od początku roku urodziło się na terenie gminy 136 dzieci. Najlepszym miesiącem był maj, w którym na świat przyszło 33 nowych mieszkańców gminy.

Z tej okazji Rodzicom i Dzieciom składam najlepsze życzenia.