Podsumowanie tygodnia

W ubiegłym tygodniu odbyła się Sesja Rady Gminy Leżajsk, którą poprzedziło posiedzenie Komisji Budżetu. Ważnym punktem Sesji było podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Brzóza Królewska. Jest to bardzo obszerny dokument, którego przygotowanie wymagało wielu uzgodnień, a te sporo czasu.

Obecnie został wyłożony do wglądu projekt zmiany planu wsi Wierzawice. Więcej: https://www.gminalezajsk.pl/component/content/article/129-komunikaty/684-obwieszczenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-zmianymiejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-wsi-wierzawice?Itemid=435

W kolejce czeka zmiana planu w miejscowości Giedlarowa.

Na wspomnianej sesji złożyłem Radnym sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. Protokół z sesji będzie zamieszczony na stronie internetowej Urzędu.

Podpisałem umowę w Urzędzie Marszałkowskim na dofinansowanie budowy sieci kanalizacyjnej.

Uczestniczyłem w zebraniach wiejskich w Brzózie Królewskiej, Giedlarowej, Maleniskach, Biedaczowie, Hucisku, Wierzawicach i Dębnie. Po otrzymaniu protokołów od Sołtysów, zamieścimy je na naszej stronie internetowej.

Planowałem zaległe zebrania w Starym Mieście i Przychojcu odbyć 8 października, ale na prośbę Sołtysa z Przychojca, zebranie odbędzie się 9 października o godz. 18.00. Pół godziny wcześniej będzie otwarcie siłowni plenerowej. Zebranie w Starym Mieście odbędzie się bez zmian, tj. 9.10 – godz. 17.00.

W piątek odbyła się I gala „Gmina Społecznikom”. Relacja z gali: https://www.gminalezajsk.pl/component/content/article/78-news/685-swieto-spolecznikow-gminy-lezajsk?Itemid=435

W sobotę jednostka OSP w Dębnie otrzymała średni samochód gaśniczy.

Dobrego tygodnia!