Podsumowanie tygodnia

Tym razem muszę rozpocząć od złych wiadomości. W niedzielę przed meczem Orła Biedaczów, na stadion wpadła grupa zamaskowanych pseudokibiców, która pobiła działaczy i kibiców tego klubu. Wszystko na to wskazuje, że w grupie napastników był ojciec czwórki dzieci. Czyżby środki z 500+ przeznaczył na kije bejsbolowe? Wspólnie z Policją, ustaliliśmy działania, które mają w przyszłości zapobiegać takim sytuacjom. Aby były skuteczne, do tych działań powinien się przyłączyć sąd i zbyt łatwo nie umarzać takich spraw. Czeka nas 22.10 mecz w Wierzawicach, a 29.10 mecze w Biedaczowie i Giedlarowej. Doszło do tego, że mecze klasy „B” wymagają większych zabezpieczeń niż mecze I ligi.

We wtorek pełniłem dyżur dla Mieszkańców. Tym razem, ze względu na wyjazd do Urzędu Marszałkowskiego, do godz. 12, ale udało mi się przyjąć 15 osób.

W czwartek w godzinach porannych wybrałem się do Brzózy Królewskiej. Wizytę rozpocząłem od zalewu, gdzie od miesiaca trwają prace polegające na odmuleniu tego zbiornika. Wydaje się, że wykonawca powinien zakończyć prace w terminie. Niezłe wrażenie robiły wyłaniające się zza mgły pracujące maszyny.

O godzinie 8.00 miałem bardzo sympatyczne spotkanie w Żłobku. W obecności Rodziców, Pani Dyrektor i Opiekunów, wręczyłem Dzieciom, zapowiadane wcześniej, wyprawki.

W tym samym dniu udzieliłem wywiadu dziennikarzowi Radia Rzeszów na temat prac na zalewie, inwestycjach oraz realizacji projektu: „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Leżajsk”.

Po południu, otrzymaliśmy pismo z Ministerstwa Sportu i Turystyki informujące o przyznaniu dotacji na budowę boiska wielofunkcyjnego w Maleniskach w ramach Pilotażowego Programu modernizacji infrastruktury sportowej – Mały Klub. Wartość zadania: 322 716 zł. Przy okazji dziękuję za pomoc Panu Posłowi Jerzemu Pawulowi. A Sołtys Malenisk, Stanisław Leśko opowiada i pisze, że tak mało dzieje się w Maleniskach. Zapomniał o pomocy Gminy na modernizację drogi Maleniska – Jelna w kwocie 350 000 zł, wybudowanego chodnika ze środków Gminy przy wspomnianej drodze oraz o złożonym wniosku na zagospodarowanie terenu przy szkole wraz z budową wiaty tanecznej. Sumując to wszystko mamy prawie 1 000 000 zł. Pan Sołtys chcąc kontynuować przebudowę drogi powiatowej, powinien w pierwszej kolejności wnioskować do Zarządu Powiatu i tam domagać się dodatkowych środków (jego brat, mieszkaniec gminy, jest wicestarostą). My mamy własne zadanie – boisko, na które musimy poszukać środków (wkład własny wynosi 161 300 zł). Czy mamy zrezygnować z podpisania umowy z Ministerstwem, a tym samym zrezygnować z dotacji? Chyba mamy początek kampanii wyborczej!

Podsumowując temat boiska, przypomnę, że w tym roku z Ministerstwa Sportu i Turystki otrzymaliśmy dotację na modernizację boisk w Hucisku i Dębnie.

Jest duża szansa na otrzymanie kolejnych środków na drogi w ramach Programu usuwania klęsk żywiołowych. Nasza droga (może dwie) może liczyć na dofinansowanie. W tym wypadku również musimy zabezpieczyć środki na wkład własny (ok. 60 000 zł), co nie jest takie proste pod koniec roku. Nie wyobrażam sobie, abyśmy zrezygnowali z dotacji w wysokości 251 000 zł. W przypadku drugiej drogi, trafi do nas dodatkowe 150 000 zł. Myślę, że pogoda pozwoli nam zrealizować te zadania do końca roku.

Życząc miłego weekendu, zapraszam do lektury najnowszego Informatora Gminnego: https://www.gminalezajsk.pl/informator/02_2017_www.pdf