Podsumowanie tygodnia

W ubiegłym tygodniu GOPS wypłacił kwotę 1 078 534,18 zł w ramach Programu 500+ za miesiąc październik. Wnioski złożyło 1558  rodzin z terenu gminy.

Kolejnym świadczeniem, o które mogli się ubiegać nasi mieszkańcy, jest świadczenie rodzinne. Od sierpnia do października złożono 1110 wniosków.

O środki z funduszu alimentacyjnego ubiega się 62 osoby. Wnioski o przyznanie specjalnego zasiłku opiekuńczego, złożyło 50 osób.

Tylko na ubiegły tydzień, zaplanowano 15 grup roboczych dla sprawców przemocy w rodzinie. Zgłosiło się 6 sprawców. Same liczby pokazują, że przemoc w rodzinie, to poważny problem.

W ramach podziału środków na usuwanie klęsk żywiołowych, otrzymaliśmy dotację na remont drogi gminnej w wysokości 250 000 zł. Po dzisiejszej sesji, na której do budżetu wprowadzimy te środki, ogłosimy przetarg na wykonanie tej drogi. Jak pogoda pozwoli i znajdzie się chętny wykonawcą, to do 15 grudnia droga będzie wykonana.

Dwie szkoły (Hucisko i Brzóza Królewska), otrzymały dotację w ramach Programu „Aktywna tablica”. W ramach programu szkoły zostaną wyposażone w tablice interaktywne, projektory, głośniki czy interaktywne monitory dotykowe. Wysokość dotacji: 28 000 zł.

W Dębnie odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów. Gmina Leżajsk udzieliła wsparcia finansowego w kwocie 22 760 zł na realizację Programu „Agrafka Agory”- stypendia edukacyjne dla studentów. Stypendia otrzymało 12 studentów. Miesięczna kwota stypendium wynosi 380 zł (całkowita kwota stypendium 3420 zł). Ten program stypendialny jest partnerską inicjatywą Stowarzyszeń z Dębna, Brzózy Królewskiej, Wierzawic, Gminy Leżajsk oraz Radnych W. Lorysia, Ł. Ploszaja i Ł. Fleszara. Kolejne stypendia otrzymają dzięki inicjatywie Stowarzyszenia że Starego Miasta. Przyznanych zostanie 5 stypendiów po 5 000 zł. Również w tym wypadku Gmina Leżajsk przekazała wsparcie finansowe w kwocie 3 150 zł.

Zakończył się  remont pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Biedaczowie. Obecnie malowania jest elewacja (kolor pasów między oknami musi być zmieniony!!!). Zgodnie z planem przebiega budowa sali gimnastycznej.