Podsumowanie tygodnia

W ubiegłym tygodniu oprócz zebrania wiejskiego w Brzózie Królewskiej, odbyło się również zebranie w Biedaczowie. W tej samej miejscowości, swoje zebranie zorganizowali strażacy. O tych dwóch wydarzeniach możemy przeczytać na stronie internetowej: www.biedaczow.pl 
Autorem strony jest Radny Łukasz Fleszar. Zachęcam do odwiedzenia strony i obejrzenia prezentacji podsumowującej inwestycje zrealizowane w 2017 roku w sołectwach Gwizdów i Biedaczów.
W Giedlarowej odbyło się spotkanie przedsiębiorców z terenu gminy. Więcej o spotkaniu na stronie Urzędu: https://gminalezajsk.pl/78-news/853-spotkanie-z-przedsiebiorcami.
Spotkałem się z Mieszkańcami Wierzawic, którzy chcą założyć w tej miejscowości Klub Seniora. Inicjatywa godna uwagi i wsparcia.
Odbyła się sesja Rady Gminy, na której podjęta została uchwała zabezpieczającą środki na wkład własny na zakup samochodów dla OSP.
We wtorek pełnilem dyżur, podczas którego przyjmowaniem interesantów.
Dziękuję wszystkim, którzy bezinteresownie włączyli się w akcję wydawania gorących posiłków w Giedlarowej, Przychojcu i Brzozie Królewskiej.