Podsumowanie tygodnia

Ostatnie dni były poświęcone budżetowi na 2018 rok. Najpierw na wtorkowym posiedzeniu Komisji Budżetu, a następnie w czwartek na Sesji Rady Gminy zostały omówione i na wniosek Radnych, wprowadzone nowe zadania do realizacji w poszczególnych miejscowościach. Najwięcej środków zostało przeznaczonych na remonty i modernizacje dróg oraz budowę chodników i oświetlenia ulicznego. W miejscowości Hucisko będzie realizowane nowe zadanie inwestycyjne – budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej, połączone z częściową przebudową szkoły. Dzięki tej inwestycji powstanie sala gimnastyczna oraz wyodrębnione zostaną pomieszczenia dla dzieci przedszkolnych. W budynku znajdą się również pomieszczenia dla organizacji społecznych, tj. OSP i KGW. W Starym Mieście przymierzamy się do budowy ośrodka kultury (na bazie obecnej szatni na stadionie pilkarskim). Posiadamy już niezbędną dokumentację i staramy się o środki zewnętrzne na realizację tego zadania.
Zaplanowane są rownież dodatkowe środki na remonty obiektów oświatowych i kulturalnych oraz na dotacje dla organizacji działających na terenie gminy. Szkoły otrzymały środki na realizacje zadań profilaktycznych.
Przypomnę, że w przyjętym w grudniu budżecie były już zaplanowane duże zadania inwestycyjne, tj. kanalizacja i oze.

W czwartek odbyło się spotkanie z przedstawicielami klubów sportowych, na którym podsumowane zostały działania zrealizowane w 2017 roku. W spotkaniu uczestniczyli również członkowie komisji, która oceni zlożone przez kluby wnioski o dotację na 2018 rok oraz zaproponuje kwotę dotacji. Skład i zadania komisji: http://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyLezajsk/document/467268/Zarz%C4%85dzenie-6_2018

Dobiega do szczęśliwego końca, budowa sali gimnastycznej w Biedaczowie. Przypomnę, że w ubiegłym roku przeprowadzony był kapitalny remont szkoły podstawowej.

Na feriach dokończone zostaną prace remontowe w szkołach w Giedlarowej i Chalupkach Dębniańskich oraz w remizie OSP Dębno.

Nie tylko realizujemy zadania, które będą służyły większej społeczności. Warto wspomnieć o zakupie kontenera mieszkalnego dla jednego, samotnego mieszkańca gminy. Jego dom nie nadawał się do dalszego zamieszkania, a umieszczenie go w ośrodku było niemożliwe. Dlatego decyzja o zakupie kontenera, który posiada ogrzewanie oraz niezbędną instalację.

Podczas wtorkowego dyżuru, Mieszkańcy zgłaszali problemy związane z zapisami planu przestrzennego zagospodarowania w Brzózie Królewskiej. Tematem już się zajmujemy. Drugim tematem, który dominował, to remonty dróg. Chodzi o drogi tluczniowe, które prowadzą do kilku domów, w większości położonych na obrzeżach miejscowości. Kolejny raz sygnalizowana była sprawa niszczenia dróg polnych przez dzierżawców w Dębnie. Budowana jest kanalizacja w Gwizdowie i Wierzawicach i w związku z tym było kilka interwencji. Ciekawy przypadek, to oddzielna wizyta pewnych małżonków oraz różna koncepcja przejścia siecią kanalizacyjną przez ich posesję. Mąż chce przed, a żona za domem. Różnią się jeszcze ilością studzienek, ale to już drobny szczegół.

Przed nami weekend, który w gminie obfituje w wiele wydarzeń. Dzień Seniora odbędzie się w Maleniskach, Przychojcu i Dębnie. Zebranie organizuje jednostka OSP z Wierzawic. Podsumowanie sezonu zaplanowali Hodowcy gołębi. Odbędzie się również turniej siatkarski im. Staronia.

Spokojnego (bez wiatru) weekendu!