Przegląd najważniejszych wydarzeń

W kolejnych miejscowościach odbyły się uroczystości z okazji „Dnia Seniora” oraz zebrania OSP. W ciągu najbliższych trzech dni Seniorzy będą świętowali w Wierzawicach, Chałupkach Dębniańskich, Hucisku i Starym Mieście, a strażacy spotkają się na zebraniach w Hucisku i Giedlarowej.

W Starym Mieście spotkały się delegacje Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy. Organizatorem spotkania było KGW ze Starego Miasta za czele z Przewodniczącym Jarosławem Bajem, który z zawodu jest kucharzem. Uczestnicy spotkania mogli ocenić jego zdolności kulinarne.

Komisja powołana do oceny wniosków, złożonych przez kluby sportowe, dokonała podziału środków na sport na 2018 rok. Zdecydowana większość klubów jest zadowolona z wysokości przyznanych środków.

Jednostka z OSP Biedaczowa sprawdziła w działaniu swój nowy samochód pożarniczy. Strażacy uczestniczyli w akcji udzielenia pomocy osobom poszkodowanym w wypadku drogowym. Dotychczasowy samochód marki Star, został przekazany jednostce ze Starego Miasta. W tym przypadku obie jednostki są zadowolone z posiadanych samochodów. Na 2018 rok mamy ambitne plany zakupowe dla jednostek OSP. Pierwszy wniosek już został złożony, a kolejne są w przygotowaniu.

W Komendzie Powiatowej Policji odbyła się odprawa roczna z udziałem Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji. Na podstawie przedstawionych informacji o ilości popełnionych przestępstw, kolizji i wypadków drogowych, można stwierdzić, że w Gminie Leżajsk jest bezpiecznie. W ubiegłym roku wsparliśmy finansowo działalność Policji, co dało efekt. Podobne plany są na ten rok. Zapewne do poprawy bezpieczeństwa oraz życia i zdrowia Naszych Mieszkańców, przyczyni się zakup nowej karetki przez Szpital w Leżajsku. W tym przypadku, również udzieliliśmy wsparcia finansowego.

Wspólnie z Burmistrzem Nowej Sarzyny oraz Wójtem Gminy Tryńcza, podpisaliśmy i złożyliśmy wniosek o dofinansowanie funkcjonowania Spółdzielni Socjalnej.

W ramach projektu, który realizujemy w Gminie od 1 lutego, kolejnych 35 niesamodzielnych osób, objętych zostało usługami opiekuńczymi. Taki sam projekt jest realizowany również w Tryńczy i Nowej Sarzynie. Kolejne nasze wspólne działania, polegające na stworzeniu, między innymi, nowych miejsc pracy, będą realizowane w kwietniu.

Również od 1 lutego nastąpiła zmiana Dyrektora GOPS. Poprzednia Pani Dyrektor przeszła na emeryturę, a Nowa Pani Dyrektor od początku aktywnie włączyła się w realizację w/w projektów.

W kaplicy przedpogrzebowej z Giedlarowej zostały zamontowane okna.

Dobiegła końca budowa sali gimnastycznej w Biedaczowie. Trwa porządkowanie terenu.  Teraz czas na salę gimnastyczną w Hucisku

Trwa budowa kanalizacji w Gwizdowie, Biedaczowie i Wierzawicach (osiedle za POM). Budowa przebiega bez większych trudności, a jeżeli się pojawiają, to  od osób, które powinny być zaangażowane w to, aby inwestycja przebiegła sprawnie. Tak to czasami bywa. Mamy nadzieję, że po wybudowaniu kanalizacji, wszyscy Mieszkańcy przyłączą się do sieci. A tak sytuacja wygląda w innych miejscowościach:

Chałupki Dębniańskie: woda – 236 przyłączy, kanalizacja – 202 przyłącza

Dębno: woda – 398, kanalizacja – 305

Giedlarowa: woda – 1135, kanalizacja – 931

Przychojec: woda – 261, kanalizacja – 215

Stare Miasto: woda – 471, kanalizacja – 341

Wierzawice: woda – 877, kanalizacja – 696

Jak widać są jeszcze „wolne moce” i ???