Przetargi

Dzisiaj przedstawię informacje na temat ogłoszonych przetargów

1) „Dostawa i montaż mikroinstalacji OZE (kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła oraz automatyczne kotły
na biomasę) w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Leżajsk” – otwarcie przetargu – 26.03.2018 r.

2) Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.:

„Dostawa i montaż mikroinstalacji OZE (kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła oraz automatyczne kotły
na biomasę) w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Leżajsk” – otwarto przetarg – 23.03.2018 r.

3) „Remonty nawierzchni drogowych” – podpisanie umów – 26.03.2018 r.

Część numer 1: „Wykonanie rowów przydrożnych wraz z przepustami i ścinaniem poboczy”

Wykonawca – USŁUGI KOPARKO-ŁADOWARKĄ Andrzej Palikij,

Część numer 2: „Remonty nawierzchni drogowych tłuczniem i żużlem”

Wykonawca – USŁUGI TRANSPORTOWE S.C. T. Rutkowski i M. Trębacz,

Część numer 3: „Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych”

Wykonawca – SPÓŁDZIELNIA USŁUG DROGOWO-ROLNICZYCH, Grodzisko Dolne

3) „Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Leżajsk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w 2018 r.” – wybór najkorzystniejszej oferty – 27.03.2018 r.

Część numer 1 – „Koszenie terenów zielonych oraz zwalczanie chwastów”

Wykonawca – UTRZYMANIE ZIELENI Arkadiusz Goraj,

4) ,,Modernizacja dróg na terenie Gminy Leżajsk” – otwarcie przetargu – 30.03.2018 r.

Część nr 1 – ,,Przebudowa drogi gminnej nr 104680R w miejscowości Dębno”

Część nr 2 – ,,Modernizacja dróg w miejscowości Giedlarowa”

Część nr 3 – ,,Modernizacja dróg w miejscowościach Rzuchów, Chałupki Dębniańskie, Piskorowice i Stare Miasto”

Część nr 4 – ,,Przebudowa drogi gminnej nr 104653R w miejscowości Dębno w zakresie budowy chodnika w km 0+414 do 0+684 oraz poszerzeniem jezdni do szerokości 5,5m”

Część nr 5 – ,,Modernizacja dróg w miejscowości Wierzawice”

5) „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Maleniskach gm. Leżajsk” – przetarg unieważniony.

Planowany termin zamieszczenia kolejnego przetargu na to zadanie – 27.03.2018 r.