Relacja z dyżuru

Najważniejsze sprawy zgłaszane i poruszane przez mieszkańców podczas dzisiejszego dyżuru:

  • Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Wierzawicach.

Mieszkańcy zwracali uwagę, że wykonawca podczas prac zniszczył uprawy (pszenica, groszek, ziemniaki). Jak się okazuje w kilku przypadkach miał zgody mieszkańców, ale nie wszędzie. Warunkiem wejścia w teren było wcześniejsze uzgodnienie z właścicielem gruntów. Po to zapisaliśmy w umowie, termin wykonania do końca sierpnia, aby uniknąć tego typu sytuacji. Wydawałoby się, że jeżeli pracownicy widzą, że na polu rośnie groszek, który za kilka dni będzie się nadawał do zbioru, to nie powinni tam wjechać koparką. Należało tylko uruchomić myślenie. Sprawa będzie wyjaśniona, a prace na tym odcinku zostały wstrzymane.

  • Możliwość uzyskania dofinansowania dla przedsiębiorców na podjęcie działalności gospodarczej.

Zapraszam do kontaktu z biurem Lokalnej Grupy Działania: LGD Stowarzyszenie „Region Sanu i Trzebośnicy” Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk, tel.017 242 12 04

  • Spadki i darowizny

Aby radość z otrzymanej darowizny nie trwała krótko, radzę przed jej przyjęciem, zasięgnąć informacji w Urzędzie Skarbowym lub w Referacie Podatków i Opłat Urzędu Gminy

  • Co zrobić z odpadami wielkogabarytowymi?

Każdy mieszkaniec naszej Gminy, który płaci za odpady może tzw. odpady wielkogabarytowe, np. stare meble, opony …, wywieźć bezpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który mieści się na wysypisku w Giedlarowej lub przechować do września. Właśnie we wrześniu, rozpoczniemy na terenie Gminy zbiórkę odpadów wielkogabarytowych i wtedy wystarczy taki sprzęt wystawić przed swoją posesję.

Do dzisiaj myślałem, że to tylko kobiety „nie mają, w co się ubrać”. Panie z jednego z Kół Gospodyń poprosiły o wsparcie w zakupie nowych strojów, nie dla siebie, ale dla Panów. Nie mogłem odmówić! Sprawę poparł również Radny i Sołtys.

Dodaj komentarz