Słów kilka z bieżącej działalności

Odbyły się kolejne zebrania wiejskie w Maleniskach i Giedlarowej. Z ważnego powodu nie mogłem uczestniczyć w zebraniu w Maleniskach, gdzie reprezentował mnie Zastępca Bolesław Pawlus. Czekam na protokół z tego zebrania i wtedy odniosę się do poruszanych na nim tematów. W tym tygodniu odbędą się zebrania w Chalupkach Dębniańskich, gdzie zapewne będzię poruszony temat planowanej inwestycji, którą budzi niepokój mieszkańców oraz Hucisku, Starym Mieście i Wierzawicach. W Hucisku ktoś bardzo się zaangażował w kolportaż ogłoszeń o zebraniu, które wcześniej przerobił, dodając dwa elementy graficzne. Oryginalna treść ogłoszenia, przygotowana i podpisana przez Sołtysa, znajduje się na stronie internetowej urzędu.

Mimo, że jeszcze nie ogłoszono terminu wyborów, ale już wyczuwa się emocje związane z przyszłą kampanią. Byłoby wspaniale, żeby wszyscy kandydaci na radnych gminnych, powiatowych, wojewódzkich czy wójta skupili się na składaniu propozycji dla mieszkańców, które mają poprawić ich życie, a nie na brudnej kampanii oszczerstw, kłamstw i pomówień.

Zgodnie z zapowiedzią, przygotowaliśmy Program wsparcia osób starszych na terenie Gminy Leżajsk oraz Gminna Kartę Seniora. Program ten będzie omówiony i przyjęty na najbliższej Sesji Rady Gminy Leżajsk. Więcej o tym programie i naszych zamierzeniach w tym zakresie, napiszę w następnym tygodniu.
Wcześniej pisałem o realizowanych na terenie Gminy, wspólnie z Caritas, programem usług opiekuńczych. Dzięki niemu, dodatkowe, niesamodzielne osoby objęte zostały opieką w domu. W tym tygodniu, opiekunki otrzymały dwa nowe samochody, co znacznie usprawni ich pracę.

Kwiecień, to bardzo ważny okres dla szkół. Przygotowywane są arkusze organizacji pracy szkół na rok szkolny 2018/19. Przed ich zatwierdzeniem przez organ prowadzący, jakim jest gmina, podlegają zaopiniowaniu przez związki zawodowe i Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Dzięki dużym środkom z budżetu gminy na oświatę, możliwe jest utrzymanie obecnej sieci szkolnej, co daje pracę nauczycielom i maksymalnie skraca, drogę ucznia do najbliższej szkoły. Temat ten szerzej opiszę w maju.

W ubiegłym roku został oczyszczony zalew w Brzózie Królewskiej, jednak Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, obecnie: PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE – REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ w Rzeszowie, nie dokończył prac ziemnych i nie obsiał skarp trawą, co uniemożliwia nam wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem terenu i urządzeniu plaży. Wybieram się na rozmowy w tej sprawie.

Kolejnym tematem, który się ostatnio pojawił, jest przyszłość Ośrodka Zdrowia w Biedaczowie. Jestem po spotkaniu z Radnym oraz lekarzem z ośrodka i na sprawę patrzę z optymizmem. Wspólne zaplanowane działania dadzą dobre rezultaty.

Delegacja organizacji kobiecych z terenu naszej gminy, uczestniczyła w koncercie: Don Vasyl i Gwiazdy Cygańskiej Pieśnij. Był to, odłożony w czasie, prezent dla Pań z okazji Dnia Kobiet.

Muzyka cygańska jest bardzo żywa, energiczna, radosna i takiego tygodnia wszystkim życzę.

Zainteresowanych inwestycjami w gminie, odsyłam na stronę: https://uglezajsk.bip.gov.pl/search/publiccontracts/