Zebranie w Brzózie Królewskiej

We wtorek odbyło się pierwsze w tym roku zebranie wiejskie w Brzózie Królewskiej. Na poczatku zebrania przedstawilem Mieszkańcom informację o zrealizowanych inwestycjach w 2017 r. ( żłobek, przedszkole, zalew, projekt budowy kanalizacji, drogi) oraz planach inwestycyjnych na 2018 r. (kanalizacja – wniosek zlożony o dofinansowaanie przeszedł analizę formalną, modernizacja dróg). Mieszkańcy, pozytywnie zaopiniowali, przeznaczenie części działki wraz z budynkiem starego przedszkola na kaplicę przedpogrzebową. Za głosowało 151 mieszkańców, 1 się wstrzymał i 3 było przeciw.
Kolejną uchwałą, podjęta przez zebranie było przeznaczenie kwoty zaplanowanej na pomoc dla powiatu na modernizację drogi Hucisko – Brzóza Królewska na modernizację i remont dróg gminnych w Brzózie Królewskiej. Przypomnę, że Gmina Leżajsk zabezpieczyła w budżecie na 2018 rok, kwotę 1 700 000 (1200000 udział Brzózy i 500000 zł Huciska) na pomoc dla Powiatu na modernizację wyżej wymienionej drogi ale wniosek złożony przez Powiat nie otrzymał dofinansowania. W związku z tym, zasadne jest przeniesienie tych środków na drogi gminne. Takiego zdania byli również Mieszkańcy, którzy jednogłośnie poparli uchwałę (154 osoby „za”). W wolnych wnioskach, wspólnie z Sołtysem, odpowiadaliśmy na pytania Mieszkańców. W zebraniu oprócz Radnych uczestniczył Ks. Proboszcz. Były również dwie inne osoby, których przez 4 lata na zebraniu nie widzialem (?)
Dziękuję Mieszkańcom za liczny udział i cenne uwagi.